حضرت علی(ع) : خطاکاران را با دادن پاداش به نیکوکار، جریمه و تنبیه کن.(حکمت 177.)